SCHOOLONDERSTEUNINGESPROFIEL (SOP) 

1. Wat is een schoolondersteuningsprofiel? 

2. Wie schrijft het schoolondersteuningsprofiel? 

3. Hoe specifiek is het schoolondersteuningsprofiel? 

4. Waar kan ik de ondersteuningsprofielen van de scholen in mijn wijk vinden? 

5. Waar vind ik meer informatie over het schoolondersteuningsprofiel? 

sop1. Wat is een schoolondersteuningsprofiel? 

Met de invoering van passend onderwijs is iedere school verplicht om een schoolondersteuningsprofiel (SOP) op te stellen. In het schoolondersteuningsprofiel staat welk aanbod aan onderwijs, zorg en ondersteuning de school kan bieden. Samenwerkingsverband PO 20.01 legt van alle aangesloten scholen de profielen bij elkaar om te zorgen dat alle leerlingen binnen ons samenwerkingsverband de beste plek voor onderwijs en (aanvullende) ondersteuning krijgen. Zo wordt duidelijk of alle leerlingen een passende plek kunnen krijgen.

Elke school van samenwerkingsverband PO 20.01 heeft, samen met de leraren, opgeschreven; 

 • dat zij alle leerlingen goed onderwijs geven
 • dat alle leerlingen zich veilig moeten voelen op school
 • dat alle leerlingen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen
 • welke aanvullende ondersteuning zij kunnen geven aan uw kind
 • hoe de school die aanvullende ondersteuning aan uw kind geeft
 • wat u, als ouder mag verwachten als uw kind aanvullende ondersteuning nodig heeft

Dit heet een schoolondersteuningsprofiel (SOP). 

 • de extra hulp is verschillend per school
 • daarom is uw kind soms beter op haar of zijn plek op een andere school
 • de school waar u uw kind heeft aangemeld gaat, samen met u op zoek naar de beste plek voor uw dochter of zoon

Dit is de zorgplicht die de school heeft.
Samenwerkingsverband PO 20.01 zorgt dat er een plek is voor alle kinderen die aanvullende ondersteuning nodig hebben. 

2. Wie schrijft het schoolondersteuningsprofiel? 

De school zelf. Daarbij mag men natuurlijk zelf bepalen wie hierbij betrokken wordt. Van belang is wel dat de medezeggenschapsraad (MR) adviesrecht heeft op het schoolondersteuningsprofiel (SOP).

3. Hoe specifiek is het schoolondersteuningsprofiel? 

Het schoolondersteuningsprofiel is een groeidocument. Het geeft aan wat de mogelijkheden van ondersteuning zijn binnen de basisondersteuning van ons samenwerkingsverband (zoals hoogbegaafdheid, dyslexie, dyscalculie) en welke vormen van aanvullende ondersteuning de school kan bieden zonder externe expertise. Bijvoorbeeld:

 • een plusklas
 • omgaan met gedragsproblemen
 • meervoudige intelligentie etc.

Aan het schoolondersteuningsprofiel zijn geen consequenties verbonden, het is niet zo dat scholen worden afgerekend op hun SOP. Het schoolondersteuningsprofiel is bij uitstek een leer- en ontwikkeldocument van de school.

4. Waar kan ik de ondersteuningsprofielen van de scholen in mijn wijk vinden? 

Alle schoolondersteuningsprofielen van de scholen binnen samenwerkingsverband provincie Groningen en de Drentse gemeente Noordenveld (SWV PO 20.01) staan in de schoolgids en elke school plaatst haar eigen schoolondersteuningsprofiel op de schoolwebsite.

5. Waar vind ik meer informatie over het schoolondersteuningsprofiel? 

Kijk eens op: www.passendonderwijs.nl of www.poraad.nl.