OVERGANG PO-VO

1. Overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs is een belangrijke stap!

2. Aanmelding & toelating voor SWV VO 20.01 in 2018/2019.

3. Aanmelding & toelating voor SWV VO 20.02 in 2018/2019. 

vmbo-havo-vwo1. Overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs is een belangrijke stap!

Voor veel leerlingen is de overgang van de vertrouwde basisschool naar de brugklas van de middelbare school een hele grote stap. Uw kind komt in een nieuwe klas met nieuwe groepsprocessen en er worden hoge eisen gesteld aan zelfstandigheid, plannen en eigen verantwoordelijkheid.

Op de basisschool was uw dochter of zoon de oudste en de grootste en straks op de middelbare school weer de jongste en de kleinste. In plaats van één leerkracht krijgt uw kind nu ieder uur een ander voor zijn of haar neus.

Voor uw kind en ook voor u een enorme verandering. Wilt u meer weten kijk dan eens op: www.plaatsingswijzer.nl.

En in Plaatsing en toelating van leerlingen binnen Passend Onderwijs vindt u vragen en antwoorden over aanmelding van uw zoon of dochter

Op deze website vindt u meer informatie. Onderstaand een samenvatting.

2. Aanmelding & toelating voor samenwerkingsverband VO 20.01 in schooljaar 2018/2019.

20-01Hieronder het beleid en de procedures voor de aanmelding bij het voortgezet onderwijs in de stad Groningen, Haren en Zuidlaren in het schooljaar 2017-2018. Het beleid en de procedures zijn tot stand gekomen in onderling overleg tussen de vertegenwoordigers van het primair onderwijs en voortgezet onderwijs in de stad Groningen.

Aanmelding en toelating VO voor 2019-2020 in het schooljaar 2018-2019, een klik op de onderstaande links en u leest meer.

Ouderversie toelatingsbeleid VO aanmelding 2018-2019

 

3. Aanmelding & toelating voor samenwerkingsverband VO 20.02 in 2018/2019.

20-02Om te komen tot een goede aansluiting van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs zijn goede afspraken gemaakt tussen het samenwerkingsverband primair onderwijs 20.01 en het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs 20.02 Groningen Ommelanden:

Aanmelding en toelating VO voor 2019-2020 in het schooljaar 2018-2019, een klik op de onderstaande links en u leest meer.

Ouderversie toelatingsbeleid VO aanmelding 2018-2019