De subsidie extra ondersteuning begaafde leerlingen is aangevraagd & toegekend

Het bestuur van het SWV heeft de integrale werkgroep opdracht gegeven de subsidie voor begaafde leerlingen aan te vragen. Dat is allemaal gerealiseerd en ook de benodigde aanvullingen op de aanvraag zijn naar de subsidieverstrekker gemaild. Het is een aanvraag o.b.v een plan van aanpak voor de komende 4 jaren. De uitwerking van het plan van aanpak (inclusief de besteding en bestemming van de toegekende middelen), maakt onderdeel uit van de zowel de regionale werkagenda’s als die van het samenwerkingsverband in haar geheel.
Op 30 oktober heeft het SWV een brief met de toekenning van de subsidie ontvangen. Klik hier voor de aanvraag subsidie

Onderstaand een samenvatting van de presentatie tijdens de besturen dag

Doel: Het creëren en vastleggen van een dekkend aanbod en een doorlopende leerlijn|continuüm voor hoogbegaafde leerlingen in het totale SWV vanuit een preventieve insteek

– Twee niveaus
– Regionaal
– SWV-niveaus
– Regio

  • Versterken basisondersteuning – aanbod
  • Opzetten HB-specialisten netwerk
  • Van netwerk
  • in de scholen
  • Signaleren, good practice, vergroten aanbod
  • Lectoraat Hanzehogeschool ondersteunt
  • NB alleen geld als subregio samen plan maakt

SWV
– Onderzoeken witte vlekken in opvang bij HB waar gedragsproblematiek voorliggend is
– Opzetten van voorzieningen voor deze doelgroep
– Aanstellen HB-specialist PO en VO voor begeleiding bij risicovolle overstap
– Tijdpad SWV

2019
Procesbegeleider zoeken
– Kaart inkleuren voorzieningen
– Onderzoek aantallen
– Onderzoek witte vlekken

2020 en verder
Onderzoeken SO-voorziening(en) HB met gedragsproblematiek
– Onderzoeken wat nodig is om te starten
– Onderzoeken hoe begeleiding gegeven kan worden
– Onderzoeken samenwerking zorg
– Wat wordt gevraagd van u?
– Zie aanvraag – totaal project 3 miljoen verdeeld over 4 jaren

Van besturen:
Vooral inzet mensen (HB-specialisten, leerkrachten), deel onkosten worden vergoed
– Maken plan van aanpak
– Komen tot plek voor HB met gedragsproblematiek voorliggend
– Afrondend
– Procesbegeleider gezocht
– Daarna kartrekkers vanuit de regio
– Vergeet het nu niet – deze leerlingen zijn er nu ook al
– Alleen geld als besturen plan van aanpak maken voor regio