OVERGANG VAN PO NAAR VO

1. Aanmelding & toelating voor SWV VO 20.01. 

2. Wettelijk kader & informatie transitie SWV PO 20.01 en SWV VO 20.02 in 2017/2018. 

Op de websites van de samenwerkingsverbanden voor voortgezet onderwijs VO 20.01 & VO 20.02 vindt u alle informatie. Onderstaand een samenvatting.

1. Aanmelding & toelating voor SWV VO 20.01.

20-01Onderstaand het beleid en de procedures voor de aanmelding bij het voortgezet onderwijs in de stad Groningen, Haren en Zuidlaren in het schooljaar 2017-2018. Het beleid en de procedures zijn tot stand gekomen in onderling overleg tussen de vertegenwoordigers van het primair onderwijs en voortgezet onderwijs in de stad Groningen.

Aanmelding en toelating VO voor 2018-2019 in het schooljaar 2017-2018, een klik op de onderstaande links en u leest meer.

In de notitie Plaatsing en toelating van leerlingen binnen Passend Onderwijs staan meerdere vragen en antwoorden gericht op ouders.

2. Wettelijk kader & informatie transitie SWV PO 20.01 en SWV VO 20.02 in 2017/2018.

20-02Om te komen tot een goede aansluiting primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs zijn de volgende afspraken tussen het samenwerkingsverband primair onderwijs 20.01 en het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs 20.02 Groningen Ommelanden gemaakt:

De Plaatsingswijzer 

Formulieren voor de aanmelding SWV VO 20.02 voor het schooljaar 2018-2019: 

  • OKR Groningen (indien gebruik wordt gemaakt van het OKR uit ESIS of ParnasSys niet verplicht)