OVERGANG VAN PO NAAR VO

1. Aanmelding & toelating voor SWV VO 20.01 en SWV VO 20.02 in de provincie Groningen. 

2. Wettelijk kader & informatie transitie SWV PO 20.01 en SWV VO 20.02 in 2018-2019. 

Op de websites van de samenwerkingsverbanden voor voortgezet onderwijs VO 20.01 & VO 20.02 vindt u alle informatie. Onderstaand een samenvatting.

1. Aanmelding & toelating voor SWV VO 20.01 en SWV VO 20.02. 

Het beleid en de procedures zijn tot stand gekomen in onderling overleg tussen de vertegenwoordigers van het primair onderwijs en voortgezet onderwijs in de provincie Groningen.

Aanmelding en toelating VO voor 2019-2020 in het schooljaar 2018-2019. In de rechterkolom vindt u alle genoemde documenten.

  • toelatingsbeleid aanmelding VO in de provincie Groningen in schooljaar 2018-2019
  • Transitiekalender PO-VO 2018-2019
  • gesprekken consulenten overgang PO-VO (SWV VO 20.01)
  • 10 – 14 aanpak (SWV VO 20.02)
  • Informatie over de Plaatsingswijzer vindt u op: www.plaatsingswijzer.nl.

 

2. Wettelijk kader & informatie transitie SWV PO 20.01 en SWV VO 20.02 in 2018-2019. 

Om te komen tot een goede aansluiting primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs zijn de volgende afspraken tussen het samenwerkingsverband primair onderwijs 20.01 en het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs 20.02 Groningen Ommelanden gemaakt:

De Plaatsingswijzer 

Formulieren voor de aanmelding SWV VO 20.02 voor het schooljaar 2018-2019: 

  • OKR Groningen (indien gebruik wordt gemaakt van het OKR uit ESIS of ParnasSys niet verplicht)