ONDERWIJS & ZORG; de samenwerking met de gemeente & de RIGG

1. Wie geeft de ondersteuning of zorg op school?

2. Stroomschema “zorg op school” van het Ministerie van onderwijs.

3. Piramide “ondersteuningsroute gemeenten & onderwijs”.

4. Belangrijke contactgegevens van de regionale inkooporganisatie Groninger gemeenten (RIGG).

zorgonderwijs

1. Wie geeft de ondersteuning of zorg op school?

* met passend onderwijs heeft het onderwijs een zorgplicht gekregen
* met de nieuwe Jeugdwet is de gemeente verantwoordelijk geworden voor de Jeugdzorg 

De gemeenten in Groningen werken samen bij de inkoop van Jeugdzorg. Ook maken ze afspraken met de samenwerkingsverbanden PO en VO in Groningen. Al deze afspraken samen noemen we de ‘ondersteuningsroute gemeenten & onderwijs’.

In bijlage zijn de rollen en taken van onderwijs en gemeente in deze ondersteuningsroute beschreven.

teachContactpersonen

Elke school en elke gemeente (basisteam / CJG/ sociaal wijkteam) heeft een contactpersoon. Onderstaand een link naar de lijst met contactpersonen per subregio:

Subregio Groningen stad/Haren >>

 

Subregio Noord >>

 

Subregio West >>

 

Subregio Zuidoost>>

 

Hoe werkt het? 

  • er zijn signalen dat het niet goed gaat met een leerling
  • er is voor deze leerling zorg nodig op school
  • de school neemt contact op met het basisteam van de gemeente
  • dit basisteam regelt extra hulp en zorg op school
  • het gezin krijgt één contactpersoon, de “casemanager”
  • de casemanager zorgt voor een goede relatie tussen ouders, zorg en onderwijs zodat de juiste hulp voor zorg op school er is

2. Stroomschema “zorg op school” van het Ministerie van onderwijs.

Naast de Jeugdwet zijn er andere wetten die ‘zorg op school’ mogelijk maken. In het ‘Stroomschema zorg op school‘ van het Ministerie van Onderwijs is per zorgwet aangegeven welke mogelijkheden er zijn. Ook kunt u zien hoe de inzet van zorg & onderwijs wordt geregeld en verantwoord.

3. Piramide “ondersteuningsroute gemeenten & onderwijs”.

De piramide (document F1) maakt de ondersteuningsroute gemeenten & onderwijs duidelijk.

f1a(klik op de afbeelding voor een vergroting)

4. Belangrijke contactgegevens van de regionale inkooporganisatie Groninger gemeenten (RIGG). 

Op hun website www.rigg.nl staat informatie voor iedereen die professioneel is betrokken bij de uitvoering van de Jeugdwet in de Groninger gemeenten.