leraar

VOOR ONDERWIJSPROFESSIONALS

1. Filmpje van ons eigen SWV van 2 ½ minuut “op weg naar specialistische voorzieningen”.

2. Passend onderwijs & haar ondersteuningsstructuur binnen samenwerkingsverband PO 20.01.

3. Overzicht onderwerpen.

4. Meer informatie over passend onderwijs? Kijk eens op:

1. Filmpje van ons eigen SWV van 2 ½ minuut “op weg naar specialistische voorzieningen”. 

Op 1 juni 2016 heeft ons samenwerkingsverband een studiemiddag SBO/SO georganiseerd met als thema “Op weg naar specialistische voorzieningen”. In dit filmpje kunt u zien wat besproken is en met welke resultaten.

2. Passend onderwijs & haar ondersteuningsstructuur binnen SWV PO 20.01.

Passend onderwijs begint in de klas. U weet het beste wat een leerling nodig heeft en welke ondersteuning daar goed bij past, wat u zelf kunt bieden en wat u nog kunt leren. En u weet waar & wanneer u de expertise van anderen, zoals vanuit het speciaal onderwijs, in kunt zetten. Voor de invoering van passend onderwijs ging u ook al om met verschillen tussen leerlingen. Bijvoorbeeld tussen intelligentieniveaus en leerstijlen, maar ook in onderwijs- en ondersteuningsbehoeftes. Omgaan met diversiteit is dan ook niet nieuw. Het maakt de lespraktijk uitdagend en boeiend en soms ook lastig. Voor u, de onderwijsprofessional, is de uitdaging om de verschillen te zien en te bedenken wat de leerling nodig heeft en daarop te anticiperen.

Uiteraard staat u er niet alleen voor. Bij de vormgeving van passend onderwijs in de praktijk van de klas krijgt u ondersteuning van uw collega’s in het lerarenteam, de interne begeleider of zorgcoördinator, schoolleider & samenwerkingsverband PO 20.01. Ook de expertise van het (voortgezet) speciaal onderwijs of jeugdhulpverleners kan worden ingezet ter ondersteuning.

Bij diverse thema’s en onderwerpen zijn de links naar instrumenten|documenten toegevoegd die van belang zijn.

3. Overzicht onderwerpen

  1. Arrangeren
  2. Notitie OPP & bijlagen
  3. SOP & instrumenten
  4. Ondersteuningsmiddelen
  5. Subsidie begaafde leerlingen
  6. Team|Onderwijsprofessional
  7. Onderwijs & Zorg
  8. Overgang van PO naar VO
  9. Instrumenten|documenten OP 2019-2023

4. Meer informatie over passend onderwijs? Kijk eens op: