SOLIDARITEITSFONDS SO|SBO ZWARE ONDERSTEUNING

handen-solidariteit1. Voor wie geldt het solidariteitsfonds zware zorg?

2. Indicering vanuit de subregio van SWV PO 20.01 waar de leerling vandaan komt.

3. Aanvraag voor toelaatbaarheidsverklaring bij de commissie van advies.

4. Beroep op fonds ook mogelijk voor leerlingen, met bijvoorbeeld het syndroom van Down, binnen de reguliere school.

5. Link naar de volledige notitie & format voor aanvraag solidariteitsfonds SWV PO 20.01. 

1. Voor wie geldt het solidariteitsfonds zware zorg?

Het solidariteitsfonds zware zorg op centraal niveau is bedoeld voor leerlingen met een categorie 2 (LG) en categorie 3 (MG) toelaatbaarheidsverklaring, die rechtstreeks vanuit de voorschoolse voorzieningen of de thuissituatie in het speciaal onderwijs moeten instromen. Het gaat dus om leerlingen bij wie direct duidelijk is dat hun passende onderwijsplek in het speciaal onderwijs ligt en (nog) niet in het regulier basisonderwijs.

Behalve deze leerlingen is het solidariteitsfonds ook bestemd voor leerlingen met een complexe ondersteuningsbehoefte (o.a. Syndroom van Down), die binnen het regulier onderwijs kunnen worden begeleid en ondersteund!

2. Indicering vanuit de subregio van SWV PO 20.01 waar de leerling vandaan komt.

In alle gevallen worden deze leerlingen vanuit de subregio van waaruit de leerling afkomstig is handelingsgericht geïndiceerd middels de procesgang en route arrangeren op weg naar een toelaatbaarheidsverklaring (TLV).

Leerlingen die van buiten samenwerkingsverband PO 20.01 aangemeld worden (extern grensverkeer met een TLV categorie 2 of 3), komen direct – via de school waar de leerling is aangemeld – bij de commissie van advies.

3. Aanvraag voor toelaatbaarheidsverklaring bij de commissie van advies.

De commissie van advies beoordeelt de aanvraag voor toelaatbaarheid en solidariteit op de gevolgde procedure en de normbekostiging voor deze leerling. Na een positief advies van de commissie van advies, worden de toelaatbaarheidsverklaring en het solidariteitsbedrag toegekend door het dagelijks bestuur van samenwerkingsverband PO 20-01.

4. Beroep op fonds ook mogelijk voor leerlingen, met bijvoorbeeld het syndroom van Down, binnen de reguliere school.

Scholen die een leerling met bijvoorbeeld het syndroom van Down gaan begeleiden, kunnen zo lang de leerling de school bezoekt (of bij alsnog plaatsing op het SO) een beroep doen op het solidariteitsfonds. Hiervoor moet dan altijd een arrangement gemaakt worden, waarin – jaarlijks – duidelijk wordt gemaakt wat de ondersteuningsbehoefte van zowel de leerling als de leerkracht en de school is.

5. Link naar de volledige notitie & format voor aanvraag solidariteitsfonds SWV PO 20.01.

hart-solidariteitDe volledige notitie (D8a) “SOLIDARITEITSFONDS SO|SBO ZWARE ONDERSTEUNING” met de afspraken, procedures en protocollen die op centraal niveau zijn gemaakt voor de toekenning van een arrangement vindt u hier.
Een format (D8b) voor de aanvraag van een arrangement vindt u hier.