ORGANISATIE|DE VIER SUBREGIO’S

1. Organisatie van samenwerkingsverband PO 20.01 provincie Groningen en de Drentse gemeente Noordenveld.

2. Bestuurlijke uitgangspunten & dagelijks bestuur.

3. Dagelijks bestuur, de samenstelling. 

4. Algemeen bestuur|Raad van Toezicht, de vertegenwoordiging. 

5. Decentrale taak & verantwoordelijkheid van de schoolbesturen in de vier subregio’s. 

6. Organogram. 

1. Organisatie van samenwerkingsverband PO 20.01 provincie Groningen en de Drentse gemeente Noordenveld.

kaartOns samenwerkingsverband heeft er voor gekozen zich vooral bestuurlijk in te richten. Dit betekent dat de 31 schoolbesturen zoveel mogelijk zelfstandig beslissingen nemen en een grote eigen verantwoordelijkheid hebben. Alle aangesloten besturen van samenwerkingsverband PO 20.01 hebben afspraken met elkaar gemaakt op welke wijze zij voor elke leerling zo goed mogelijk passend onderwijs realiseren.

Samenwerkingsverband PO 20.01 is verantwoordelijk voor het inrichten en realiseren van passend onderwijs in de Groningse gemeenten Appingedam, Bedum, Bellingwedde, De Marne, Delfzijl, Eemsmond, Groningen, Grootegast, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Loppersum, Marum, Menterwolde, Oldambt, Pekela, Slochteren, Stadskanaal, Ten Boer, Veendam, Vlagtwedde, Winsum & Zuidhorn & de Drentse gemeente Noordenveld. 

2. Bestuurlijke uitgangspunten & dagelijks bestuur.

Bij de totstandkoming & inrichting van de Stichting samenwerkingsverband PO 20-01 is de betrokkenheid van alle 31 schoolbesturen zo groot mogelijk geweest. Er is gekozen voor een dagelijks bestuur (DB) bestaande uit ten minste 5 en ten hoogste 7 leden. Bij de benoeming van deze leden is er voor gezorgd dat de subregio’s zich voldoende vertegenwoordigd weten voor wat betreft;

  • levensbeschouwelijke visie zoals: openbaar, algemeen bijzonder, katholiek, protestants-christelijk (w.o. gereformeerd) en overig
  • verschillende onderwijstypen (Jenaplan, Montessori, Dalton, Vrije School)

Besluitvorming binnen het dagelijks bestuur vindt plaats o.b.v. het principe één persoon – één stem.

 3. Dagelijks bestuur, de samenstelling.

SUBREGIO

DAGELIJKS BESTUUR SAMENWERKINGSVERBAND PO 20.01
NAAM schoolbestuur functie vertegenwoordiger van subregio
Dhr. A. Eising opo lid OPO Noordenveld|Openbaar onderwijs Noord, West
Dhr. J. de Boer vco penningmeester VCO Midden-&Oost-Groningen|Prot. Cr. basisonderwijs Zuidoost
Dhr. J.A.C.H. van Meekeren primenius voorzitter Primenius|Katholiek onderwijs Noord & Zuidoost
Dhr. R. van den Berg noorderbasis lid Vereniging Noorderbasis|Gereformeerd onderwijs Groningen stad/Haren, Noord, West, Zuidoost
Dhr. L. de Boom renn4 lid Speciaal onderwijs Groningen stad/Haren, Noord, Zuidoost
Mevrouw L. Korteweg marenland lid Stichting Marenland-openbaar onderwijs Noord
Dhr.T. Douma logo-o2g2 lid O2G2|Openbaar onderwijs Groningen stad/Haren

4. Algemeen bestuur|Raad van Toezicht. Gemandanteerde vertegenwoordigers (mogen beslissen uit naam van) van alle overige aangesloten besturen in de interne Raad van Toezicht vormt het algemeen bestuur. 

Vertegenwoordigers van de overige aangesloten schoolbestuurders hebben zitting in het algemeen bestuur (AB) dat tevens de functie van intern toezichthouder vervult (de Raad van Toezicht). Deze constructie wordt gezien als een groeimodel tot en met tenminste 31 juli 2016. In de Raad van Toezicht geldt het principe dat besluitvorming plaats vindt op basis van:
a. Consensus; en indien dat niet mogelijk is dan,
b. Consent; en indien dat niet mogelijk is dan,
c. Stemverhoudingen, waarbij elk lid|bestuur een aantal stemmen vertegenwoordigt naar rato van het aantal leerlingen binnen dat bestuur.

Het algemeen bestuur|Raad van Toezicht bestaat uit een gemandateerd bestuurder van; SUBREGIO
Stichting Groningse schoolvereniging Groningen stad|Haren
Stichting Katholieke onderwijs centrale Groningen Groningen stad|Haren
Stichting openbaar onderwijs Baasis Groningen stad|Haren
Stichting Sint Nicolaasschool Groningen stad|Haren
Stichting voor Christelijk speciaal onderwijs Groningen Groningen stad|Haren
Stichting Vrijescholen Athena Groningen stad|Haren
Vereniging voor Christelijk onderwijs te Groningen Groningen stad|Haren
Vereniging voor Christelijk onderwijs te Haren en Onnen Groningen stad|Haren
Vereniging voor Gereformeerd speciaal onderwijs Groningen stad|Haren
Vereniging Jenaplanonderwijs Noord Groningen stad|Haren, Zuidoost
Gereformeerde schoolvereniging Westernieland en omstreken Noord
Schoolbestuur voor PO en VO tussen Lauwers en Eems stichting Noord
Stichting Christelijk primair onderwijs Noordkwartier Noord
Vereniging voor Christelijk primair onderwijs Noord-Groningen Noord
Vereniging voor Protestants Christelijk basisonderwijs C.J.S. De Kring West
Penta Primair, St. voor Christelijk primair onderwijs Westerkwartier-Noordenveld West
Stichting Christelijke onderwijsgroep Drenthe West
Stichting Westerwijs West
Gemeente Hoogezand-Sappemeer Zuidoost
Gemeente Vlagtwedde Zuidoost
Scholengroep Perspectief Zuidoost
Stichting openbaar onderwijs Oost Groningen Zuidoost
Stichting openbaar primair onderwijs Slochteren Zuidoost
Stichting OPRON, openbaar PO Menterwolde, Stadskanaal en Veendam Zuidoost
VCO Midden-&Oost-Groningen|Prot. Cr. basisonderwijs Zuidoost

5. Decentrale taak & verantwoordelijkheid van de schoolbesturen in de vier subregio’s.

Samenwerkingsverband PO 20.01 bestaat uit 31 besturen van ruim 330 scholen en is onderverdeeld in de subregio’s Groningen stad|Haren, Noord, West & Zuidoost. In deze 4 subregio’s zijn scholen voor regulier, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs (voorheen clusters 3 en 4) vertegenwoordigd.

De vier subregio’s zijn tot stand gekomen op basis van de gesprekken die met de schoolbesturen en de onderscheiden lokale overheden gevoerd zijn. De aanwezige bestuurders hebben daarbij expliciet zelf aangegeven binnen welke subregio’s men wenst samen te werken. Deze keus werd in alle gevallen gemaakt op basis van de huidige vormen van samenwerking en in de meeste gevallen ook de huidige leerling stromen naar het speciaal basisonderwijs en in mindere mate het speciaal onderwijs.

De afstemmingsoverleggen met de gemeenten in regio PO 20.01 hebben geleid tot de volgende subregio indeling:

Schoolbesturen SWV PO 20.01 in subregio Groningen stad|Haren
30130 Vereniging voor Gereformeerd Speciaal Onderwijs groningen-haren
40851 Stichting voor Christelijk speciaal onderwijs Groningen
40865 Vereniging Jenaplanonderwijs Noord
41053 Stichting Groningse Schoolvereniging
41414 Stichting Regionaal Expertisecentrum Noord Nederland RENN4/speciaal onderwijs
41851 Stichting openbaar onderwijs Baasis
42510 O2G2, Stichting openbaar onderwijs groep Groningen
42607 Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs Noorderbasis
53860 Stichting Katholieke onderwijs centrale Groningen
61829 Vereniging voor Christelijk onderwijs te Haren en Onnen
69669 Vereniging voor Christelijk onderwijs te Groningen
73724 Stichting Sint Nicolaasschool
77456 Stichting Vrijescholen Athena
Schoolbesturen SWV PO 20.01 in subregio Noord
11711 Openbaar primair onderwijs Noordenveld noord
13683 Schoolbestuur L&E (Noord-Groningen)
37038 Gereformeerde Schoolvereniging Westernieland en Omstreken
41025 Vereniging voor Gereformeerd primair onderwijs Noord Oost Nederland
41261 Vereniging voor Christelijk primair onderwijs Noord-Groningen
41414 Stichting Regionaal Expertisecentrum Noord Nederland RENN4/speciaal onderwijs
41558 Stichting Christelijk primair onderwijs Noordkwartier
41574 Stichting Openbaar Onderwijs Marenland
45000 Stichting Primenius/ Katholiek onderwijs
Schoolbesturen SWV PO 20.01 in subregio West
11711 Openbaar primair onderwijs Noordenveld west
32073 Stichting Christelijke onderwijsgroep Drenthe
34789 Vereniging voor Protestants Christelijk basisonderwijs C.J.S. De Kring
41571 Penta Primair, St. voor Christelijk PO Westerkwartier-Noordenveld
41846 Stichting Westerwijs
42607 Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs Noorderbasis
Schoolbesturen SWV PO 20.01 in subregio Zuidoost
10426 Gemeente Hoogezand-Sappemeer zuidoost
10925 Gemeente Vlagtwedde
40865 Vereniging Jenaplanonderwijs Noord
41215 Scholengroep Perspectief
41358 Vereniging voor Protestants Christelijk onderwijs Zuidoost Groningen
41414 Stichting Regionaal Expertisecentrum Noord Nederland RENN4/speciaal onderwijs
41613 Stichting openbaar onderwijs Oost Groningen
41779 Stichting openbaar primair onderwijs Slochteren
41780 Stichting OPRON, openbaar PO Menterwolde, Stadskanaal en Veendam
41845 Vereniging voor Christelijk onderwijs in Midden- en Oost-Groningen
42607 Vereniging voor Gereformeerd primair onderwijs Noorderbasis
45000 Stichting Primenius/ Katholiek onderwijs

6. Organogram samenwerkingsverband PO 20.01.

(klik op de afbeelding voor een vergroting)
organogram