ORGANISATIE|DE VIER REGIO’S

1. Organisatie van samenwerkingsverband PO 20.01 provincie Groningen en de Drentse gemeente Noordenveld.

2. Bestuurlijke uitgangspunten & dagelijks bestuur.

3. Dagelijks Bestuur, de samenstelling. 

4. Algemeen Bestuur|Raad van Toezicht, de vertegenwoordiging. 

5. Decentrale taak & verantwoordelijkheid van de schoolbesturen in de vier regio’s. 

6. Organogram.

1. Organisatie van samenwerkingsverband PO 20.01 provincie Groningen en de Drentse gemeente Noordenveld.

Ons samenwerkingsverband heeft er voor gekozen zich vooral bestuurlijk in te richten. De 28 schoolbesturen nemen zoveel mogelijk zelfstandig beslissingen en hebben een grote eigen verantwoordelijkheid. Alle aangesloten besturen van samenwerkingsverband PO 20.01 hebben afspraken met elkaar gemaakt op welke wijze zij voor elke leerling zo goed mogelijk passend onderwijs realiseren.

Regio
Groningen-stad
Groningen-stad
Noord
Appingedam
Delfzijl
Het Hogeland
Loppersum
West
Noordenveld (Drentse gemeente)
Westerkwartier
 Zuidoost
Midden Groningen
Pekela
Stadskanaal
Oldambt
Veendam
Westerwolde 

Samenwerkingsverband PO 20.01 is verantwoordelijk voor het inrichten en realiseren van passend onderwijs in 12 Groningsegemeenten & de Drentse gemeente Noordenveld. 

2. Bestuurlijke uitgangspunten & dagelijks bestuur.

Bij de Stichting samenwerkingsverband PO 20-01 is de betrokkenheid van alle 28 schoolbesturen zo groot mogelijk. Er is gekozen voor een Dagelijks Bestuur (DB) bestaande uit ten minste 5 en ten hoogste 7 leden. Bij de benoeming van deze leden is er voor gezorgd dat de regio’s voldoende vertegenwoordigd zijn voor wat betreft;

 • levensbeschouwelijke visie zoals: openbaar, algemeen bijzonder, katholiek, protestants-christelijk (w.o. gereformeerd) en overig
 • verschillende onderwijstypen (Jenaplan, Montessori, Dalton, Vrije School)

Besluitvorming binnen het dagelijks bestuur vindt plaats o.b.v. het principe één persoon – één stem.

3. De samenstelling van het Dagelijks Bestuur. 

 

DAGELIJKS BESTUUR SAMENWERKINGSVERBAND PO 20.01
Nummer Naam schoolbestuur functie vertegenwoordiger van subregio
45000 Dhr. John van Meekeren primenius voorzitter Primenius|Katholiek onderwijs Noord & ZuidOost
11711 Dhr. A. Eising opo secretaris OPO Noordenveld|Openbaar onderwijs Noord & West
41845 Dhr. J. de Boer vco penningmeester VCO Midden-&Oost-Groningen|Prot. Cr. basisonderwijs Zuidoost
42607 Dhr. R. van den Berg noorderbasis lid Vereniging Noorderbasis|Gereformeerd onderwijs Groningen stad/Haren, Noord, West, Zuidoost
41414 Dhr. L. de Boom renn4 lid RENN4- Speciaal onderwijs Groningen stad/Haren, Noord, Zuidoost

41574

Mevrouw Leonie

Korteweg

lid Stichting Marenland-openbaar onderwijs Noord
42510 Dhr.Theo Douma lid O2G2|Openbaar onderwijs Groningen-stad

4. Algemeen Bestuur|Raad van Toezicht. De gemandateerde vertegenwoordigers* van alle overige aangesloten besturen in de interne Raad van Toezicht vormt het algemeen bestuur.
* deze vertegenwoordigers mogen beslissen uit naam van het schoolbestuur 

 • Vertegenwoordigers van de schoolbesturen die niet in het Dagelijks Bestuur zitten hebben zitting in het Algemeen Bestuur (AB).
 • Het Algemeen Bestuur heeft ook de taak van intern toezichthouder en is de Raad van Toezicht.
 • In de Raad van Toezicht wordt besloten op basis van:
  a. Consensus; en indien dat niet mogelijk is dan,
  b. Consent; en indien dat niet mogelijk is dan,
  c. Stemverhoudingen, waarbij elk lid|bestuur een aantal stemmen vertegenwoordigt naar rato van het aantal leerlingen binnen dat bestuur.
Het Algemeen Bestuur|Raad van Toezicht bestaat uit een gemandateerd bestuurder van;
nummer Naam schoolbestuur Naam bestuurder regio
40851 Stichting voor Christelijk Speciaal Onderwijs Groningen (SCSOG) Dhr. J.F. Deinum Groningen-stad
41053 41053 Stichting Groningse Schoolvereniging Dhr. M. Vermeer Groningen-stad
41851 Stichting Openbaar onderwijs Baasis Mw. S.J.J. de Wit Groningen-stad
53860 Stichting Katholiek Onderwijs Centrale Groningen (KOC) Mw. H.G. Korfage Groningen-stad
61829 Vereniging voor Christelijk Onderwijs Haren en Onnen (VCO Haren) Dhr. C. Bouma Groningen-stad
69669 Vereniging voor Christ. Onderw. Groningen (VCOG) Dhr. E. Vredeveld Groningen-stad
73724 St. Nicolaasschool Dhr. C.A.M. Gieskes Groningen-stad
77456 Stichting Vrijescholen Athena Mw. D. Tempel-Keizer Groningen-stad
40865 Vereniging Jenaplanonderwijs Noord Dhr. T.L.E. de Groen Groningen-stad, ZuidOost
13683 Stichting Lauwers en Eems voor PO & VO Dhr. A. Fickweiler Noord
37038 Gereformeerde Schoolvereniging Westernieland en omstreken Mw. J. Douma Noord
41261 Ver. voor Chr. Prim. Onderwijs Noord-Groningen (VCPONG) Dhr. S. van der Wal Noord
41558 Stichting Christelijk primair onderwijs Noordkwartier Mw. W. Drenth Noord
32073 Stichting Christelijke Kindcentra (CKC) Drenthe Dhr. A. Velthuis West
41571 Stichting Quadraten Dhr. J. Heddema West
10426 Stichting Ultiem Mw. M.H.W. Bakker ZuidOost
10925 Gemeente Westerwolde Dhr. W. Potze ZuidOost
41358 Scholengroep Perspectief Dhr. M. Wever ZuidOost
41613 Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen (SOOOG) Dhr. T. Hulst ZuidOost
41779 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren (OPOS) Mw. H. van Gorkum ZuidOost
41780 Scholengroep Opron, stichting voor openbaar primair onderwijs Mw. M.M. Andreae ZuidOost
41845 Ver. voor Christel. Onderwijs in Midden en Oost Groningen (VCO MOG) Mw. A. Boer ZuidOost

5. Decentrale taak & verantwoordelijkheid van de schoolbesturen in de vier regio’s.

Samenwerkingsverband PO 20.01 bestaat uit 28 besturen van ongeveer 300 scholen en is verdeeld in de regio’s Groningen-stad, Noord, West & Zuidoost. In deze 4 regio’s zijn scholen voor regulier, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs (voorheen clusters 3 en 4) vertegenwoordigd.

De schoolbesturen per regio:​

Schoolbesturen SWV PO 20.01 in regio Groningen-stad
40851 Stichting voor Christelijk speciaal onderwijs Groningen
40865 Vereniging Jenaplanonderwijs Noord
41053 Stichting Groningse Schoolvereniging
41414 Stichting Regionaal Expertisecentrum Noord Nederland RENN4/speciaal onderwijs
41851 Stichting openbaar onderwijs Baasis
42510 O2G2, Stichting openbaar onderwijs groep Groningen
42607 Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs Noorderbasis
53860 Stichting Katholieke onderwijs centrale Groningen
61829 Vereniging voor Christelijk onderwijs te Haren en Onnen
69669 Vereniging voor Christelijk onderwijs te Groningen
73724 Stichting Sint Nicolaasschool
77456 Stichting Vrijescholen Athena
Schoolbesturen SWV PO 20.01 in regio Noord
11711 Openbaar primair onderwijs Noordenveld/OPON
13683 Stichting Lauwers en Eems voor PO & VO
37038 Gereformeerde Schoolvereniging Westernieland en Omstreken
41261 Vereniging voor Christelijk primair onderwijs Noord-Groningen
41414 Stichting Regionaal Expertisecentrum Noord Nederland RENN4/speciaal onderwijs
41558 Stichting Christelijk primair onderwijs Noordkwartier
41574 Stichting Openbaar Onderwijs Marenland
42607 Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs Noorderbasis
45000 Stichting Primenius/ Katholiek onderwijs
Schoolbesturen SWV PO 20.01 in regio West
11711 Openbaar primair onderwijs Noordenveld/OPON
32073 Stichting Christelijke Kindcentra (CKC) Drenthe
41571 Stichting Quadraten
42607 Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs Noorderbasis
Schoolbesturen SWV PO 20.01 in regio ZuidOost
10426 Stichting Ultiem
10925 Gemeente Westerwolde
40865 Vereniging Jenaplanonderwijs Noord
41358 Scholengroep Perspectief
41414 Stichting Regionaal Expertisecentrum Noord Nederland RENN4/speciaal onderwijs
41613 Stichting openbaar onderwijs Oost Groningen
41780 Stichting OPRON, openbaar primair onderwijs
41845 Vereniging voor Christelijk onderwijs in Midden- en Oost-Groningen
42607 Vereniging voor Gereformeerd primair onderwijs Noorderbasis
45000 Stichting Primenius/ Katholiek onderwijs

6. Organogram samenwerkingsverband PO 20.01.

(klik op de afbeelding voor een vergroting)
organogram