ONDERSTEUNINGSPLANRAAD

1. Wat is een ondersteuningsplanraad (OPR)?

2. Hoe is de samenstelling van de ondersteuningsplanraad?

3. Wat zijn de taken van de ondersteuningsplanraad (OPR)? & wat doen de leden van de OPR?

4. Link naar reglement, de statuten & het huishoudelijk regelement van de ondersteuningsplanraad.

5. Vergader planning ondersteuningsplanraad schooljaar 2017-2018.

1. Wat is een ondersteuningsplanraad (OPR)?

Zoals iedere school een medezeggenschapsraad heeft, zo heeft ieder samenwerkingsverband een ondersteuningsplanraad, een speciale medezeggenschapsraad van samenwerkingsverband PO 20.01. Deze ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht op het vaststellen of wijzigen van het ondersteuningsplan (OP). Ook wil de OPR de ouders zo veel en goed mogelijk betrekken bij het hele proces rondom passend onderwijs. De leden van de ondersteuningsplanraad worden voorgedragen door de medezeggenschapsraden van de scholen die deelnemen in het SWV PO 20.01 en bestaat uit ouders en personeel (onderwijsprofessionals van de scholen binnen ons samenwerkingsverband).

2. Hoe is de samenstelling van de ondersteuningsplanraad?

De OPR bestaat uit 14 personen (waarvan 6 vacatures), met een vertegenwoordiging per regio en zowel ouders als personeelsleden op basis van onderstaande uitgangspunten:
– de wettelijke taken van de OPR
– slagvaardigheid
– expertise
– evenwichtige verdeling ouders en personeel
Contact persoon voor de OPR is ambtelijk secretaris Carrie van Esch
Telefoon: 0594-500649 & mobiel: 06-10863258 (ma t/m do van 9.00-15.00 uur)
Email: c.vanEsch@noorderbasis.nl

Bent u geïnteresseerd in een functie binnen de ondersteuningsplanraad? Wij nodigen u van harte uit om contact op te nemen met Carrie van Esch, zij vertelt u graag meer over de vacatures die er zijn binnen de ondersteuningsplanraad.

Vertegenwoordigers ondersteuningsplanraad van samenwerkingsverband PO 20.01    
Namens het schoolbestuur van: naam email ouder/personeel subregio
NoorderBasis (per 1/1/15 samen met VGSO) Jillie Doorten j.doorten@meerpaalsbo.nl P/zorgcoördinator Groningen stad/Haren
Openbaar onderwijs groep Groningen O2G2 vacature x P Groningen stad/Haren
Ver.Jenaplanonderwijs Noord Mirjam Oosterman info@mirjamoosterman.nl O/GMR Groningen stad/Haren
vacature O Groningen stad/Haren
St. openbaar onderwijs Marenland vacature x O Noord
Lauwers en Eems Nancy van den Heuvel zeepsop@live.com O Noord
vacature P Noord
St. Openbaar onderwijs Oost Groningen Wilma Heetland w.heetland@sooog.nl P Zuidoost
St. Openbaar primair onderwijs OPRON vacature x P Zuidoost
Openbaar onderwijs Scholengroep Vlagtwedde vacature
vacature O Zuidoost
Stichting Westerwijs Patricia Oosterhof kindertherapie.ikbenik@gmail.com P West
OPON Koos Nauta nauta@home.nl O/GMR & voorzitter West
Noorderbasis Freerk Zuidhof f.zuidhof@kpnplanet.nl O/GMR & vice voorzitter West
Ambtelijk secretaris Carrie van Esch c.vanesch@noorderbasis.nl personeel P&O SWV PO 20.01

3. Wat zijn de taken van de ondersteuningsplanraad (OPR)? & wat doen de leden van de OPR? 

Een lid van de ondersteuningsplanraad:
1. Praat mee over en heeft invloed op de manier waarop het beleid in de regio voor begeleiding en ondersteuning in het onderwijs georganiseerd wordt;
2. Denkt mee over de manier waarop extra ondersteuning aan leerlingen geboden kan worden;
3. Bouwt kennis en kunde op over het bredere netwerk waaraan uw school deelneemt en deze kennis en kunde kan gebruikt worden binnen uw eigen school;
4. Wordt gefaciliteerd in zijn of haar deelname aan de ondersteuningsplanraad;
5. Leert nieuwe en enthousiaste mensen kennen.

4. Link naar reglement, de statuten & het huishoudelijk regelement van de ondersteuningsplanraad. 

5. Vergader planning ondersteuningsplanraad schooljaar 2017-2018. De ondersteuningsplanraad komt bijeen op: 

  • Donderdag 12 oktober 2017
  • Dinsdag 28 november 2017
  • Donderdag 11 januari 2018
  • Dinsdag 13 maart 2018
  • Donderdag 17 mei 2018
  • Dinsdag 3 juli 2018