ONDERSTEUNINGSPLANRAAD

1. Wat is een ondersteuningsplanraad (OPR)? 

2. Hoe is de samenstelling van de ondersteuningsplanraad? 

3. Wat zijn de taken van de ondersteuningsplanraad (OPR)? & wat doen de leden van de OPR? 

4. Link naar reglement, de statuten & het huishoudelijk regelement van de ondersteuningsplanraad. 

5. Vergader planning ondersteuningsplanraad schooljaar 2018-2019. 

1. Wat is een ondersteuningsplanraad (OPR)? 

Elke school heeft een medezeggenschapsraad.
En elk samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplanraad.

De OPR is een speciale medezeggenschapsraad van ons samenwerkingsverband. Deze ondersteuningsplanraad geeft haar goedkeuring op het ondersteuningsplan (OP). En ook als er verandering zijn in het OP.
Ook houdt de OPR de ouders zo veel en goed mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen rondom passend onderwijs. De leden van de ondersteuningsplanraad worden voorgedragen door de medezeggenschapsraden van de scholen die deelnemen in het SWV PO 20.01. De OPR bestaat uit ouders en personeel (onderwijsprofessionals van de scholen binnen ons samenwerkingsverband). 

2. Hoe is de samenstelling van de ondersteuningsplanraad? 

De OPR bestaat uit 14 personen, met een vertegenwoordiging per regio en zowel ouders als personeelsleden op basis van onderstaande uitgangspunten:
– de wettelijke taken van de OPR
– slagvaardigheid
– expertise
– het streven naar een evenwichtige verdeling ouders en personeel
Contact persoon voor de OPR is ambtelijk secretaris Rianne Dijksterhuis
Telefoon: 0594-500649 (werkdagen maandag & woensdag)
Email: r.dijksterhuis@noorderbasis.nl 

Vertegenwoordigers ondersteuningsplanraad van samenwerkingsverband PO 20.01
Namens het schoolbestuur van: naam ouder/personeel subregio
Openbaar onderwijs groep Groningen O2G2 vacature ouder Groningenstad/Haren
Ver.Jenaplanonderwijs Noord Liselot Hoenderken personeel Groningenstad/Haren
VCOG Gabrielle van den Brink personeel Groningenstad/Haren
De Kimkiel, SCSOG vacature ouder Groningenstad/Haren
Lauwers en Eems Olga Muurman personeel Noord
Lauwers en Eems Nancy van den Heuvel ouder Noord
SBO De Delta Appingedam Sharon van Zanden personeel Noord
St. Openbaar onderwijs Oost Groningen Wilma Heetland personeel Zuidoost
St. Openbaar primair onderwijs OPRON vacature Zuidoost
Openbaar onderwijs Scholengroep
Vlagtwedde/O2SV
Marleen Regts-Timmer personeel Zuidoost
OBS Plaggenborg en de Klimop, O2SV Anneke Oldenburger personeel Zuidoost
Stichting Westerwijs/Quadraten Ymke van der Wal personeel West
Stichting Westerwijs/Quadraten RoelienEdens-Ten Have personeel West
Noorderbasis Freerk Zuidhof O/GMR &voorzitte West/alle subregio’s

3. Wat zijn de taken van de ondersteuningsplanraad (OPR)? & wat doen de leden van de OPR? 

Een lid van de ondersteuningsplanraad: 

  • praat mee over en heeft invloed op de manier waarop het beleid in de regio voor begeleiding en ondersteuning in het onderwijs georganiseerd wordt; 
  • denkt mee over de manier waarop extra ondersteuning aan leerlingen geboden kan worden; 
  • bouwt kennis en kunde op over het bredere netwerk waaraan uw school deelneemt en deze kennis en kunde kan gebruikt worden binnen uw eigen school; 
  • wordt gefaciliteerd in zijn of haar deelname aan de ondersteuningsplanraad; 
  • leert nieuwe en enthousiaste mensen kennen. 

Bent u geïnteresseerd in een functie binnen de ondersteuningsplanraad? Wij nodigen u van harte uit om contact op te nemen met Rianne Dijksterhuis, zij vertelt u graag meer. 

4. Link naar reglement, de statuten & het huishoudelijk regelement van de ondersteuningsplanraad. 

5. Vergader planning ondersteuningsplanraad schooljaar 2018-2019.

De ondersteuningsplanraad komt bijeen op: 

  • donderdag 15 november 2018 
  • dinsdag 15 januari 2019 
  • donderdag 14 maart 2019 
  • dinsdag 21 mei 2019 
  • donderdag 4 juli 2019