ONDERSTEUNINGSPLANRAAD

1. Wat is een ondersteuningsplanraad (OPR)? 

2. Hoe is de samenstelling van de ondersteuningsplanraad? 

3. Wat zijn de taken van de ondersteuningsplanraad (OPR)? & wat doen de leden van de OPR? 

4. Link naar reglement, de statuten & het huishoudelijk regelement van de ondersteuningsplanraad. 

5. Vergader planning ondersteuningsplanraad schooljaar 2019-2020. 

1. Wat is een ondersteuningsplanraad (OPR)? 

Elke school heeft een medezeggenschapsraad.
En elk samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplanraad.

De OPR is een speciale medezeggenschapsraad van ons samenwerkingsverband. Deze ondersteuningsplanraad geeft haar goedkeuring op het ondersteuningsplan (OP). En ook als er verandering zijn in het OP.
Ook houdt de OPR de ouders zo veel en goed mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen rondom passend onderwijs. De leden van de ondersteuningsplanraad worden voorgedragen door de medezeggenschapsraden van de scholen die deelnemen in het SWV PO 20.01. De OPR bestaat uit ouders en personeel (onderwijsprofessionals van de scholen binnen ons samenwerkingsverband). 

2. Hoe is de samenstelling van de ondersteuningsplanraad? 

De OPR bestaat uit 14 personen, met een vertegenwoordiging per regio en zowel ouders als personeelsleden op basis van onderstaande uitgangspunten:
– de wettelijke taken van de OPR
– slagvaardigheid
– expertise
– het streven naar een evenwichtige verdeling ouders en personeel
Contact persoon voor de OPR is ambtelijk secretaris Carrie van Esch
Telefoon: 0594-500649
Email: c.vanesch@noorderbasis.nl

Vertegenwoordigers ondersteuningsplanraad van SWV PO 20.01

Nummer Namens het schoolbestuur van: naam ouder/personeel regio
42510 Stichting Openbaar Onderwijs Groep Gron vacature ouder Groningen-stad
69669 Vereniging voor Christ. Onderw. Groninge Gabrielle van den Brink personeel Groningen-stad
40851 Stichting voor Christelijk Speciaal Onderw vacature ouder Groningen-stad
40865 Vereniging Jenaplanonderwijs Noord Liselot Hoenderken personeel Groningen-stad & ZuidOost
41414 Stichting RENN4 locatie Appingedam Sharon van Zanden personeel Groningen-stad, Noord & ZuidOost
42607 41025 NoorderBasis scholen met de Bijbel Freerk Zuidhof ouder|GMR &voorzitter Groningen-stad, Noord, West & ZuidOost
13683 Stichting Lauwers en Eems voor PO & VO Olga Muurman personeel Noord
13683 Stichting Lauwers en Eems voor PO & VO Nancy van den Heuvel ouder Noord
41571 Stichting Quadraten Ymke van der Wal ouder West
41571 Stichting Quadraten Roelien Edens-Ten Have personeel West
41613 Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen ( Wilma Heetland personeel ZuidOost
41780 Scholengroep Opron, stichting voor openb vacature ouder ZuidOost
10925 Openbaar onderwijs Scholengroep Vlagtwe Marleen Regts-Timmer personeel ZuidOost
10925 OBS Plaggenborg en de Klimop, O2SV Anneke Oldenburger personeel ZuidOost

3. Wat zijn de taken van de ondersteuningsplanraad (OPR)? & wat doen de leden van de OPR?

Een lid van de ondersteuningsplanraad: 

  • praat mee over en heeft invloed op de manier waarop het beleid in de regio voor begeleiding en ondersteuning in het onderwijs georganiseerd wordt; 
  • denkt mee over de manier waarop extra ondersteuning aan leerlingen geboden kan worden; 
  • bouwt kennis en kunde op over het bredere netwerk waaraan uw school deelneemt en deze kennis en kunde kan gebruikt worden binnen uw eigen school; 
  • wordt gefaciliteerd in zijn of haar deelname aan de ondersteuningsplanraad; 
  • leert nieuwe en enthousiaste mensen kennen. 

Bent u geïnteresseerd in een functie binnen de ondersteuningsplanraad? Wij nodigen u van harte uit om contact op te nemen met Carrie van Esch, zij vertelt u graag meer. 

4. Link naar reglement, de statuten & het huishoudelijk regelement van de ondersteuningsplanraad. 

5. Vergader planning ondersteuningsplanraad schooljaar 2019-2020.

De ondersteuningsplanraad komt bijeen op: 

  • donderdag 12 september 2019