MONITOR PASSEND ONDERWIJS SWV PO 20.01

onderwijsmonitor-2

In het Ondersteuningsplan zijn alle afspraken over passend onderwijs beschreven. Samenwerkingsverband PO 20.01 vindt het belangrijk om inzicht te hebben, hoe deze afspraken door de deelnemende schoolbesturen uitgevoerd worden.

Denkt u bijvoorbeeld aan de zorgplicht, de basisondersteuning en de verdeling en bestemming van het geld. Waar loopt het goed, waar worden knelpunten ervaren, waar kan het beter? Centrale vragen bij de Monitor van het schooljaar 2014 – 2015 waren:

  • Zit de leerling op de juiste plek?
  • Hoe worden de middelen (euro’s) besteed?
  • Is de routing op orde?

monitor_passend_onderwijsIn de Rapportage Monitor zijn alle ontvangen reacties van de schoolbesturen op deze vragen bij elkaar gebracht. Zo ontstaat er inzicht in wat er in het eerste jaar van passend onderwijs gedaan is. En welke nieuwe opbrengsten dit oplevert en tegen welke uitdagingen aangelopen wordt.