INTEGRALE WERKGROEP SWV PO 20.01 

1. De integrale werkgroep & het ondersteuningsplan. 

2. Vergaderplanning integrale werkgroep schooljaar 2016|2017. 

3. Samenstelling integrale werkgroep. 

1. De integrale werkgroep & het ondersteuningsplan. 

De integrale werkgroep bestaat uit collega’s die hun sporen verdiend hebben in de verschillende onderwijssoorten en instellingen, onderwijsprofessionals uit zowel het basis-, als speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs van samenwerkingsverband PO 20.01. Deze professionals ondersteunen het bestuur en management bij alle relevante ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs. De integrale werkgroep heeft als opdracht om, samen met coördinator Roel Weener en procesondersteuner Marjet Westerhof, het ondersteuningsplan en de jaarplanning-werkagenda (onderdeel van het OP) verder uit te werken.

Bij de samenstelling van deze werkgroep hebben we vooral gekeken naar de expertise die nodig is om passend onderwijs zorgvuldig en verantwoord inhoud en vorm te geven in de scholen. Vervolgens zijn alle onderwijssoorten (dus BAO, SBO en SO) benaderd met de vraag experts af te vaardigen in de werkgroep. Tenslotte is bij de samenstelling rekening gehouden met een vertegenwoordiging uit alle vier subregio’s binnen het samenwerkingsverband.

De integrale werkgroep heeft voor het lopende schooljaar 2016-2017 een werkagenda opgesteld waarin zij haar doelstellingen formuleert om passend onderwijs te realiseren in het samenwerkingsverband. Regelmatig komt de werkgroep bij elkaar om diverse thema’s te bespreken en te vertalen naar de leerlingen, ouders en leraren.

ONTWIKKELINGEN en WERKAGENDA 2016-2017
Als bouwstenen worden de volgende drie onderdelen gebruikt:

1. De vragen en signalen vanuit het veld (scholen, leraren, besturen, ouders etc.)
2. Het ondersteuningsplan van samenwerkingsverband PO 20.01
3. De landelijke regelgeving en wet- en regelgeving

2. Vergader planning integrale werkgroep schooljaar 2016-2017.

De integrale werkgroep komt bijeen van 9.00 uur tot 11.00 uur op:

  • 6 oktober 2017
  • 1 december 2017
  •  19 januari 2018
  • 23 februari 2018
  • 13 april 2018
  • 25 mei 2018
  • 29 juni 2018.

Vergader adres: Educonnect|VCOG, Eenrumermaar 4, 9735 AD Groningen.

3. Samenstelling integrale werkgroep. 

Contactpersoon voor de integrale werkgroep is Annie Kats, beleidsmedewerker SWV PO 20.01.
Telefoon  06-55305567
Email:  a.kats@passendonderwijsgroningen.nl

roel_weener

Coordinator SWV PO 20.01:

Roel Weener

marjet-westerhoff

Ondersteuning coordinator:

Marjet Westerhoff 

Opron

 Integrale werkgroep:
sijkie-amels

Sijkie Amels 

Staf-medewerker

Penta Primair

Wester-kwartier

jos-boerema

Jos Boerema 

Directeur SBO de Zwaaikom, Hoogezand

bieny-bolt Bieny Bolt 

Beleids-adviseur onderwijs & kwaliteit bestuurs-secretaris VCOG

margreet-bijker Margreet Bijker 

Beleidsadviseur Onderwijs

O2G2

jannes-de-vries Jannes de Vries 

Orthopedagoog gz-psycholoog
VCPO Noord Groningen SCPO Noordkwartier

annie-kats Annie Kats

beleidsmedewerker SWV PO 20.01

pim-holsappel Pim Holsappel

Locatie directeur VGPONN

monica-janssen Monica Jansen 

Intern begeleider

Project-leider onderwijs-vernieuwing RENN

marjet-westerhoff Bianca Kamminga 

OPRON

Stichting PrimAH

Gemeente Aa en Hunze

hannie-lijstra Hannie Leistra 

Coördinator zorg en begeleiding Stichting Openbaar Onderwijs Marenland en Noordkwartier

jan-timmer Jan Timmer

Algemeen Directeur
Gediplomeerd Auditor & schoolbegeleider
OPO Noordenveld