COMMISSIE VAN ADVIES

1. Wat doet de commissie van advies?

2. Wie tekent de toelaatbaarheidsverklaring (TLV)?

3. Contactgegevens commissie van advies.

1. Wat doet de commissie van advies?

Om een leerling toegang te verlenen tot het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) wettelijk verplicht. Het bestuur van samenwerkingsverband PO 20.01 heeft de wettelijke taak de toelaatbaarheidsverklaring af te geven. De commissie van advies adviseert het bestuur van ons samenwerkingsverband over het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal (basis)onderwijs.

Het samenwerkingsverband werkt toe naar een ombouw van de commissie van advies. De advisering aan het bestuur van het samenwerkingsverband wordt gewijzigd. Meer informatie leest u hier: ‘’ en ‘’.

Meer informatie vindt u hier:

2. Hoe is de samenstelling van de commissie van advies?

De toelaatbaarheidsverklaringen worden ondertekend door de coördinator in opdracht van en bij mandaat van het Dagelijks Bestuur van het samenwerkingsverband PO 20-01.
In geval van bezwaar en beroep is het Dagelijks Bestuur van SWV PO 20-01 het eerste aanspreekpunt.

3. Contactgegevens commissie van advies.

Contactgegevens van de Commissie van Advies:
Postbusnummer: Postbus 8061, 9702 KB Groningen
Email: info@cvagroningen.nl

Instrumenten & Documenten