COMMISSIE VAN ADVIES

1. Wat doet de commissie van advies?

2. Hoe is de samenstelling van de commissie van advies?

3. Contactgegevens commissie van advies.

1. Wat doet de commissie van advies?

Om een leerling toegang te verlenen tot het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring wettelijk verplicht. Het bestuur van samenwerkingsverband PO 20.01 heeft de wettelijke taak de toelaatbaarheidsverklaring af te geven.

De commissie van advies adviseert het bestuur van ons samenwerkingsverband over het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal (basis)onderwijs. Zij toetst de aanvragen voor een toelaatbaarheidsverklaring inhoudelijk & procedureel en bepaalt wie er als 2e deskundige optreedt.

Per 1 februari 2018 werkt het samenwerkingsverband toe naar een ombouw van de commissie van advies per 1 augustus 2018, waarbij de advisering aan het bestuur van het samenwerkingsverband gewijzigd zal worden. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar de documenten ‘Handreiking voor scholen betreffende de route TLV SO/SBO/VSO’ en ‘Handreiking voor de ouder betreffende de verwijzing naar het speciaal onderwijs’.

2. Hoe is de samenstelling van de commissie van advies?

De commissie van advies bestaat uit een voorzitter, secretaris en twee deskundigen;

  • een orthopedagoog generalist of GZ psycholoog
  • een 2e deskundige met specifieke expertise, afhankelijk van de hulpvraag van de leerling en het schooltype waarvoor de leerling verwezen wordt
COMMISSIE VAN ADVIES SAMENWERKINGSVERBAND PO 20.01
NAAM FUNCTIE
Leon van der Veen voorzitter
Nynke van den Bergh secretaris
Boudien Flapper medisch specialist|arts CvA
Tjitske Feersma maatschappelijk deskundige CvA

3. Contactgegevens commissie van advies.

Contactpersoon voor de commissie van advies is secretaris Nynke van den Bergh
Telefoon: 050-5209120
Email: nynke.vanden.bergh@cvagroningen.nl & info@cvagroningen.nl
Postbus: Postbus 8061, 9702 KB Groningen