COMMISSIE VAN ADVIES

1. Wat doet de commissie van advies?

2. Hoe is de samenstelling van de commissie van advies?

3. Contactgegevens commissie van advies. 

1. Wat doet de commissie van advies?

Om een leerling toegang te verlenen tot het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring wettelijk verplicht. Het bestuur van samenwerkingsverband PO 20.01 heeft de wettelijke taak de toelaatbaarheidsverklaring af te geven.

De commissie van advies adviseert het bestuur van ons samenwerkingsverband over het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal (basis)onderwijs. Zij toetst de aanvragen voor een toelaatbaarheidsverklaring inhoudelijk & procedureel en bepaalt wie er als 2e deskundige optreedt.

Het samenwerkingsverband werkt toe naar een ombouw van de commissie van advies. De advisering aan het bestuur van het samenwerkingsverband wordt gewijzigd. Meer informatie leest u hier: ‘Handreiking voor scholen betreffende de route TLV SO/SBO/VSO’ en ‘Handreiking voor de ouder betreffende de verwijzing naar het speciaal onderwijs’.

Informatie, aanmeldingsformulieren en documenten vind u op website van Passend onderwijs Groningen Ommelanden: https://www.go.passendonderwijsgroningen.nl/cva

En op de portal van Passend onderwijs Groningen www.passendonderwijsgroningen.nl

2. Hoe is de samenstelling van de commissie van advies?
De commissie van advies bestaat uit;

  • een orthopedagoog generalist of GZ psycholoog
  • een 2e deskundige met specifieke expertise, afhankelijk van de hulpvraag van de leerling en het schooltype waarvoor de leerling verwezen wordt

3. Contactgegevens commissie van advies.

Contactgegevens van de Commissie van Advies:
Postbusnummer: Postbus 8061, 9702 KB Groningen
Email: info@cvagroningen.nl