Contactgegevens samenwerkingsverband PO 20.01 provincie Groningen en gemeente Noordenveld: 

Voor vragen & informatie over ondersteuning van uw kind op school kunt u contact opnemen met (het bestuur van) de school waar uw kind is aangemeld of ingeschreven.
Elke school heeft een ondersteuningsteam.
contactVeel besturen hebben een expertiseteam.

Voor alle vragen over de ondersteuning van uw kind kunt u terecht bij het ondersteuningsteam of het expertiseteam van de school van uw zoon of dochter.

Voor vragen & informatie over de toelaatbaarheid tot het S(B)O en de route m.b.t. de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring kunt u contact opnemen met de Commissie van Advies.
06 120 608 63 06-48 21 43 78 (maandag, dinsdag & vrijdag van 9-11 uur & van 15-16 uur)
info@cvagroningen.nl
Postbus 8061, 9702 KB  Groningen

Voor inhoudelijke informatie over het samenwerkingsverband PO 20.01,
bijvoorbeeld over extra ondersteuning kunt u terecht bij de coördinator van het SWV, Roel Weener.

06 120 608 63
 roel@wkonderwijsadvies.nl

Contactpersoon voor de Integrale Werkgroep is beleidsmedewerker Annie Kats.
06 5530 5567
A.Kats@PO2001.nl

Contactpersoon voor de Ondersteuningsplanraad is ambtelijk secretaris Carrie Zuidema-van Esch.
0594 – 500 649
C.vanesch@noorderbasis.nl

Contactpersoon voor de website is webmaster & communicatieadviseur Anna-Marijke Westra – AM4Communicatie&Zo.
06 4835 3683
annamarijke@quicknet.nl

Andere contactgegevens:
Informatiepunt passend onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Voor ouders, schoolbesturen en coördinatoren.
Postadres
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Informatiepunt passend onderwijs, ipc 7700
Postbus 16375, 2500 BJ Den Haag
Website: www.passendonderwijs.nl

Het informatiepunt passend onderwijs bestaat uit de website passend onderwijs en een maandelijkse nieuwsbrief waar u terecht kunt met uw vragen. Via deze website, de maandelijkse nieuwsbrief, Twitter en Facebook houden we u op de hoogte van het laatste nieuws over passend onderwijs.
Het informatiepunt valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het ministerie werkt voor de informatievoorziening op de website en in de nieuwsbrief samen met onder andere de PO-Raad, de VO-raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
– Stel uw vraag via het contactformulier. 

Voor ouders
Ouders kunnen met specifieke vragen over de situatie van hun kind terecht bij de eigen school of het samenwerkingsverband waar de school deel van uitmaakt. Ook kunnen ouders contact opnemen met een van de ouderorganisaties of het informatiepunt 5010. U kunt 5010 telefonisch bereiken via 0800-50 10.

Schoolbesturen en coördinatoren
Schoolbesturen en coördinatoren van de samenwerkingsverbanden kunnen met hun vragen en opmerkingen terecht bij de accountmanagers passend onderwijs van het ministerie van OCW. Ook kunt u het contactformulier gebruiken om uw vraag te stellen. Voor administratieve vragen, bijvoorbeeld over registratie in BRON, kunt u de helpdesk van DUO bellen via (079) 323 23 33.