Nieuws

Home » Nieuws

Een vraag aan Samenwerkingsverband PO 20.01?

Heeft u als ouder, verzorger, onderwijsprofessional, school of schoolbestuur een vraag over een leerling aan het SWV PO 20.01?

Stel uw vraag door het invullen van het formulier via deze link >>

Read more

Het CORONONAVIRUS & ONDERWIJS

websites & telefoonnummers met informatie

Heeft u als ouder, verzorger, onderwijsprofessional, school of schoolbestuur een vraag aan het SWV PO 20.01?
Stel uw vraag door het invullen van het formulier via deze link >>

Onderstaand informatie, links naar websites & telefoonnummers met informatie over het coronavirus & onderwijs.

• Handreiking RIVM bij neusverkouden kinderen

Protocollen & posters van de Rijksoverheid

• Helpdesk Steunpunt Passend Onderwijs

• Themapagina NJI >>Leven en werken met het coronavirus

Handreiking bij neusverkouden kinderen van het RIVM

Snotneuzen en snottebellen, kinderen die naar school en kinderopvang gaan, hebben er regelmatig mee te maken. In de vernieuwde https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen van het RIVM is alle informatie over wat te doen bij verkouden kinderen handig samengevat.

Protocol onderwijs op school tijdens corona & posters van de Rijksoverheid

Hieronder vindt u een link naar de nieuwe protocollen en downloadbare posters met voorzorgsmaatregelen.
• Protocol onderwijs op school tijdens corona >>
Protocollen voor de opstart en volledige heropening van basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.
Downloadbare posters voor in de school met daarop aanbevolen voorzorgsmaatregelen.

Helpdesk Steunpunt Passend Onderwijs
www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl

Heeft u vragen met betrekking tot passend onderwijs en de huidige maatregelen rond het Coronavirus? En met name de gevolgen voor leerlingen met een (extra) ondersteuningsbehoefte? Neem dan contact op met onze helpdesk! Wij stemmen uw vragen af met Inspectie van het Onderwijs en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en koppelen deze aan u terug. Het Steunpunt Passend Onderwijs heeft een
Voor vragen voor het PO kun je terecht bij Marlies Peters via 06-13 96 5059.
Voor vragen voor het VO kun je terecht bij Karin Loggen via 06-13 63 49 11.
Voor zowel het PO als het VO kun je mailen naar: steunpuntpassendonderwijs@vo-raad.nl

Themapagina NJI >> Leven en werken met het coronavirus

Het coronavirus zal voorlopig ons leven en werk nog beïnvloeden. De algemene basisregels blijven gelden. Het is belangrijk om niet alleen te kijken naar de gezondheidsrisico’s van het virus maar ook naar de gevolgen van maatregelen voor ieders welzijn. Bij het bedenken van nieuwe maatregelen is het cruciaal kinderen, jongeren en jongvolwassenen te betrekken, zodat de maatregelen beter aansluiten op hun behoeften en ontwikkeling. Lees meer in het essay ‘Jeugd aan het roer’. De essay en meer is te vinden op >> 

Read more

2019 november – Besturen dag 24 juni 2019 in Zuidwolde

Thema: Het SWV dat zijn wij; maar wie zijn wij

Tijdens deze themadag zijn besturen en beleidsmedewerkers aan de slag gegaan met het nader uitwerken van het eigenaarschap van passend onderwijs. Uitkomst is dat de werkelijke uitvoering in de regio’s moet plaatsvinden op initiatief van de besturen in de regio’s. Er is die dag een eerste slag gemaakt in de uitwerking van regionale werkagenda’s. Zie daarvoor de gekleurde onderdelen van de tekening hierboven.
>> voor de visuele verslagen van het SWV en die van de regio’s gemeente Groningen, Noord, West & Zuid – Oost klik hier >>

Read more

2019 november – Notitie ontwikkelingsperspectiefplan (OPP), in het regulier basisonderwijs, van de integrale werkgroep (IW)

De integrale werkgroep heeft een notitie OPP voor gebruik in het regulier basisonderwijs gemaakt.

In deze notitie wordt uitgelegd voor welke leerlingen een OPP verplicht is, wat er in het OPP moet staan, wat de rol van de ouders is etc. De IW geeft het advies om het OPP digitaal aan te maken in ParnasSys of Esis, zodat het gekoppeld kan worden aan BRON en voldoet aan de wettelijke eisen.

>> klik hier voor notitie OPP>> 

Read more

2019 november – Kamerbrief over voortgang Onderwijs-Zorg van 30 oktober 2019

Deze brief is een nadere uitwerking van de eerdere kamerbrieven met daarin een aantal voortgangsmaatregelen. Deze betreffen de terreinen Zorg in onderwijstijd, Onderwijs-Zorgarrangementen en de versterking van regionale samenwerking.
Voor de complete brief klik hier >> 

Read more

2019 november – Subsidie extra ondersteuning begaafde leerlingen

Het bestuur van het SWV heeft de integrale werkgroep opdracht gegeven de subsidie voor begaafde leerlingen aan te vragen. Alles is gerealiseerd en ook de benodigde aanvullingen op de aanvraag zijn naar de subsidieverstrekker gemaild. Het is een aanvraag o.b.v een plan van aanpak voor de komende vier jaren. De uitwerking van het plan van aanpak (inclusief de besteding en bestemming van de toegekende middelen), maakt onderdeel uit van de zowel de regionale werkagenda’s als die van het SWV.

Op 30 oktober heeft het SWV een brief met de toekenning van de subsidie ontvangen.
>> klik hier voor de subsidie aanvraag>>

Read more

2019 november – Monitor Passend Onderwijs SWV 20.01 schooljaar 2017-2018

Voor het schooljaar 2017-2018 heeft een uitgebreide monitor passend onderwijs geleid tot een rapportage van het SWV als geheel en tot vier regionale rapportages. Elke vier jaar zal een soortgelijke grote monitor uitgezet worden in relatie tot de wettelijke verplichting eens per vier jaar een nieuw ondersteuningsplan (OP) te maken.

In de tussenliggende jaren gaat het om een kleine versie. Voor het schooljaar 2017-2018 gaat het om 2 kwantitatieve vragenlijsten; 1 voor regulier BAO en 1 voor S(B)O, die door de scholen ingevuld worden. Op basis van een analyse van de opbrengsten per bestuur, zullen vanuit de integrale werkgroep verhelderende kwalitatieve vragen aan de besturen worden gesteld.

>> lees meer >>

Read more

2019 november – Nieuw schoolondersteuningsprofiel (SOP) & bijbehorende instrumenten

De integrale werkgroep heeft een pakket aan instrumenten samengesteld waarmee een SOP kan worden opgesteld. Deze versie 2.0 van het SOP is aangepast volgens het nieuwe ondersteuningsplan (OP), het actuele toezichtkader en de aanbevelingen van het Ministerie van OCW.
>> klik hier voor het model SOP & bijbehorende instrumenten>>

Read more

2019 november – MEER NIEUWS

Read more

2019 november – Ondersteuningsplanraad

Er zijn een aantal vacatures voor ouders binnen de ondersteuningsplanraad. Bent u geïnteresseerd in een functie binnen de ondersteuningsplanraad? Wij nodigen u van harte uit om contact op te nemen met Carrie van Esch, zij vertelt u graag meer hierover.
Meer informatie over de ondersteuningsplanraad & contact gegevens vindt u hier>>

Op de website van het Ministerie van Onderwijs vindt u veel informatie over passend onderwijs.

Read more
Volgende pagina »