2020 26 maart Het CORONONAVIRUS & ONDERWIJS

Home » 2020 26 maart Het CORONONAVIRUS & ONDERWIJS » Nieuws » 2020 26 maart Het CORONONAVIRUS & ONDERWIJS

websites & telefoonnummers met informatie

• Corona & de gevolgen voor passend onderwijs

Aanvullende afspraken voor kinderen in kwetsbare posities

Helpdesk Steunpunt Passend Onderwijs

NJi opent themapagina over de gevolgen van het coronavirus

Een vraag aan Samenwerkingsverband PO 20.01, stelt u hier via het contactformulier

Corona en de gevolgen voor passend onderwijs

In de huidige situatie rond het coronavirus zijn er bij scholen en schoolbesturen vragen die betrekking hebben tot passend onderwijs. En met name wat de gevolgen zijn voor leerlingen met een (extra) ondersteuningsbehoefte. Kijk voor meer informatie, de meeste gestelde vragen (FAQ) en ondersteuning van de helpdesk.

Lees meer >>

Aanvullende afspraken voor kinderen in kwetsbare posities

Iedere gemeente opent een herkenbaar loket voor vragen van scholen over hoe ze ook voor leerlingen in kwetsbare posities goed onderwijs kunnen blijven garanderen. Dit staat in de brief die minister Slob op 20 maart jl. naar de Tweede Kamer stuurde over de continuïteit van het funderend onderwijs bij de maatregelen tegen het coronavirus.

Lees meer>>

Helpdesk Steunpunt Passend Onderwijs
www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl

Het Steunpunt Passend Onderwijs heeft een communicatielijn opgezet rond het coronavirus in relatie tot passend onderwijs. De helpdesk is voor scholen en samenwerkingsverbanden zowel telefonisch als via de e-mail bereikbaar voor vragen over passend onderwijs in het primair- en voortgezet onderwijs.
Voor vragen voor het PO kun je terecht bij Marlies Peters via 06-13 96 5059.
Voor vragen voor het VO kun je terecht bij Karin Loggen via 06-13 63 49 11.
Voor zowel het PO als het VO kun je mailen naar: steunpuntpassendonderwijs@vo-raad.nl

Vragen voor Steunpunt
Het Steunpunt is verder benieuwd naar het type vragen dat op dit moment – vanuit scholen en ouders – op de samenwerkingsverbanden afkomen. Deze informatie kan het Steunpunt gebruiken om OCW te voeden voor eventuele FAQ’s. Ook deze vragen kun je opsturen naar: steunpuntpassendonderwijs@vo-raad.nl

NJi opent themapagina over de gevolgen van het coronavirus

Ouders, kinderen, professionals en gemeenten hebben veel vragen over de gevolgen van de coronacrisis voor hun dagelijks leven en hun werk. Het ministerie van VWS heeft het Nederlands Jeugdinstituut gevraagd om samen met andere partijen deze doelgroepen te voorzien van betrouwbare antwoorden op hun vragen. Er is daarvoor de THEMAPAGINA ‘Omgaan met de gevolgen van het coronavirus’ >>www.nji.nl/coronavirus ingericht met allerlei praktische tips die kunnen helpen deze crisis op een goede manier met elkaar door te komen. De inhoud van de themapagina wordt door allerlei samenwerkende partijen gevuld, om gezamenlijk te zorgen voor eenduidige informatie die door verschillende partijen in het jeugdveld benut kan worden. De website zal voortdurend worden geactualiseerd.

Een vraag aan Samenwerkingsverband PO 20.01?

Stel ze via het contactformulier Heeft u als ouder, verzorger, onderwijsprofessional, school of schoolbestuur een vraag aan het SWV PO 20.01?
Stel uw vraag door het invullen van het formulier via deze link >>