Welkom op de website van het samenwerkingsverband primair onderwijs voor de provincie Groningen en de Drentse gemeente Noordenveld, SWV PO 20.01.

Het is 2020, passend onderwijs is nu vijf jaar op weg. In deze tekening zijn de wensen, inzichten, inspiratie & ideeën voor de nieuwe planperiode in beeld gebracht.

waar wij als samenwerkingsverband voor staan & voor gaan

 • gewoon & speciaal onderwijs zijn bestuurlijk samengebracht
 • de aangesloten schoolbesturen werken samen
 • de uitvoering vindt plaats in de vier regio’s op initiatief van de schoolbesturen
  -gemeente Groningen
  -Noord
  -West
  -ZuidOost
 • waar nodig is er samenwerking met bijvoorbeeld de gemeente & lokaal jeugdbeleid
Nieuws

Het CORONONAVIRUS & ONDERWIJS:
websites & telefoonnummers met informatie

 • Handreiking RIVM bij neusverkouden kinderen
 • Protocollen & posters van de Rijksoverheid
 • Helpdesk Steunpunt Passend Onderwijs
 •  Themapagina NJI >>Leven en werken met het coronavirus

lees meer>>

Nieuwsbrief november 2019
Met o.a.;

 • Notitie ontwikkelingsperspectiefplan (OPP), in het regulier basisonderwijs, van de integrale werkgroep (IW)
 • Subsidie extra ondersteuning begaafde leerlingen • Monitor Passend Onderwijs SWV 20.01 schooljaar 2017- 2018
 • Nieuw schoolondersteuningsprofiel (SOP) & bijbehorende instrumenten
  lees hier de hele nieuwsbrief>>

Bestuursverslag 2018
Deze bijlage bevat de jaarrekening inclusief het bestuursverslag van het SWV. Deze versie betreft de periode 2018 

Nieuwsbrief Paramedisch Team november 2017“. Lees in deze laatste nieuwsbrief wat het Paramedisch Team kan betekenen. Scholen binnen het SWV kunnen kosteloos gebruik maken van deze expertise.

Bent u als ouder geïnteresseerd binnen de ondersteuningsplanraad!
Wilt u ook meepraten over passend onderwijs via de ondersteuningsplanraad? Wij nodigen u van harte uit om contact op te nemen met Carrie van Esch, zij vertelt u graag meer hierover. Meer informatie over de ondersteuningsplanraad & contact gegevens vindt u hier>>

Op 1 juni 2016 heeft ons samenwerkingsverband een studiemiddag SBO/SO georganiseerd met als thema “Op weg naar specialistische voorzieningen”. In dit filmpje kunt u zien wat besproken is en met welke resultaten.

Bekijk hier al het nieuws>>

Agenda
JANUARI 2021
tot 18 januari 2021 scholen gesloten
Lockdown van 16 december 2020 in elk geval tot 18 januari 2021

8 januari 2021
Overleg integrale werkgroep van 9.00 uur tot 11.00 uur

12 januari 2021
Vergadering klankbordgroep project hoogbegaafdheid

18 januari 2021
Vergadering Dagelijks Bestuur van 15.30 uur tot 17.00 uur

19 januari 2021
Vergadering OPR van 20.00 uur tot 22.00 uur
Overleg kartrekkers project hoogbegaafdheid

FEBRUARI 2021
5 februari 2021
Overleg integrale werkgroep van 9.00 uur tot 11.00 uur

8 februari 2021
Overleg werkgroep financiën van 15.00 uur tot 16.30 uur

12 februari 2021
Bestuurlijke bijeenkomst regio gemeente Groningen van 09.00 uur tot 10.30 uur

22 februari tot en met 26 februari 2021
Voorjaarsvakantie

Bekijk de volledige agenda>>