Welkom op de website van het samenwerkingsverband primair onderwijs voor de provincie Groningen en de Drentse gemeente Noordenveld, SWV PO 20.01.

Het is 2020, passend onderwijs is nu vijf jaar op weg. In deze tekening zijn de wensen, inzichten, inspiratie & ideeën voor de nieuwe planperiode in beeld gebracht.

waar wij als samenwerkingsverband voor staan & voor gaan

 • gewoon & speciaal onderwijs zijn bestuurlijk samengebracht
 • de aangesloten schoolbesturen werken samen
 • de uitvoering vindt plaats in de vier regio’s op initiatief van de schoolbesturen
  -gemeente Groningen
  -Noord
  -West
  -ZuidOost
 • waar nodig is er samenwerking met bijvoorbeeld de gemeente & lokaal jeugdbeleid

Filmpje ‘meedoen’ over ontwikkeling in onderwijs en zorg. 

Alle mensen zijn verschillend en met elkaar vormen we één samenleving. Het is belangrijk dat kinderen al op school leren dat iedereen anders is. En dat je van elkaar kunt leren. Want dat legt de basis voor een gezamenlijke toekomst.

Nieuws

Het CORONONAVIRUS & ONDERWIJS:
websites & telefoonnummers met informatie

 • Handreiking RIVM bij neusverkouden kinderen
 • Protocollen & posters van de Rijksoverheid
 • Helpdesk Steunpunt Passend Onderwijs
 •  Themapagina NJI >>Leven en werken met het coronavirus

lees meer>>

Nieuwsbrief november 2019
Met o.a.;

 • Notitie ontwikkelingsperspectiefplan (OPP), in het regulier basisonderwijs, van de integrale werkgroep (IW)
 • Subsidie extra ondersteuning begaafde leerlingen • Monitor Passend Onderwijs SWV 20.01 schooljaar 2017- 2018
 • Nieuw schoolondersteuningsprofiel (SOP) & bijbehorende instrumenten
  lees hier de hele nieuwsbrief>>

Bestuursverslag 2018
Deze bijlage bevat de jaarrekening inclusief het bestuursverslag van het SWV. Deze versie betreft de periode 2018 

Nieuwsbrief Paramedisch Team november 2017“. Lees in deze laatste nieuwsbrief wat het Paramedisch Team kan betekenen. Scholen binnen het SWV kunnen kosteloos gebruik maken van deze expertise.

Bent u als ouder geïnteresseerd binnen de ondersteuningsplanraad!
Wilt u ook meepraten over passend onderwijs via de ondersteuningsplanraad? Wij nodigen u van harte uit om contact op te nemen met Carrie van Esch, zij vertelt u graag meer hierover. Meer informatie over de ondersteuningsplanraad & contact gegevens vindt u hier>>

Op 1 juni 2016 heeft ons samenwerkingsverband een studiemiddag SBO/SO georganiseerd met als thema “Op weg naar specialistische voorzieningen”. In dit filmpje kunt u zien wat besproken is en met welke resultaten.

Bekijk hier al het nieuws>>

Agenda

NOVEMBER 2020
2 november 2020
Bestuurlijke bijeenkomst regio Noord van 14.00 uur tot 16.00

6 november 2020
Overleg integrale werkgroep van 9.00 uur tot 11.00 uur

9 november 2020
Bestuurlijke bijeenkomst regio Zuidoost van 14.00 uur tot 16.00 uur

16 november 2020
Werkgroep financiën van 13.30 uur tot 15.00 uur
Vergadering Dagelijks Bestuur van 15.30 uur tot 17.00 uur

19 november 2020
Vergadering OPR van 20.00 uur tot 22.00 uur + coördinator SWV en voorzitter AB

20 november 2020
Bestuurlijke bijeenkomst regio gemeente Groningen van 09.00 uur tot 11.00

23 november 2020
Vergadering Dagelijks Bestuur van 15.00 uur tot 17.00 uur

26 november 2020
Agenda overleg Algemeen Bestuur van 15.00 uur tot 16.30 uur

DECEMBER 2020
4 december 2020
Overleg integrale werkgroep van 9.00 uur tot 11.00 uur

11 december 2020
Vergadering Algemeen Bestuur van 09.00 uur tot 10.00 uur

21 december 2020 tot en met 1 januari 2021
Kerstvakantie

Bekijk de volledige agenda>>